• 1

ردیف لاله

ردیف لاله:
این ردیف  که از یک‌سو در مجاورت ردیف‌ ریحان و از سوی دیگر در مجاورت دریاچه قرار دارد، به صورت یک طبقه و دو طبقه  بنا گردیده و اصطلاحاً "ویلایی" نامیده می‌شود، تنها تفاوت این سوئیت‌ها با سوئیت‌های دیگر،  مساحت حدود 50 متری، و طراحی بنای آن بوده، لیکن از نظر امکانات موجود در سوئیت، هیچگونه تفاوتی با دیگر سوئیت‌ها ندارند.

تصاویر