• 1

مجتمع توسکا

این مجتمع با عنوان "بهشت چمخاله" درحال تکمیل می‌باشد.
توجه: نظر به اینکه مسئولین "توسکا" اطلاعاتی از ضوابط  مجتمع شهید امامی ندارند، خواهشمند است سوالات خود را در این زمینه تنها از طریق تماس با شماره: 42502406-013 پیگیری نمایید.

متقاضیانی که به هر دلیل نتوانسته‌اند نسبت به رزرو واحد از مجتمع شهید امامی اقدام نمایند، و یا در زمان مراجعه به مجتمع با عدم وجود سوئیت آماده مواجه می‌شوند، می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از 10% تا 60% تخفیف ویلاهای مجتمع توسکا استفاده نمایید. (پذیرش در صورت وجود واحد آماده و تخفیف متناسب با زمانهای مختلف)