نحوه تشخیص رزرو موفق

    نحوه تشخیص رزرو موفق (حتی پس از واریز وجه و دریافت معرفی نامه)
     جهت اطمینان از قطعی بودن رزرو انجام شده می بایست "ازطریق همان سایتی که اقدام به رزرو نموده اید" به بخش رزرو های تاییدشده مراجعه نموده و در صورت مشاهده آخرین رزرو خود "در قسمت مذکور"، به قطعی شدن رزروتان مطمئن گردید،
     لازم به ذکر است در این زمینه، جهت کسب اطلاع کاملتر، می  توانید در زمات ورود به قسمت رزروهای تایید شده با تغییر تاریخ آن بخش به ماه جاری و ماه بعد ( به طور مثال اگر در فروردین ماه اقدام به رزرو نموده اید، یکبار به فروردین ماه و بار دیگر به اردیبهشت ماه) اقدام نمائید تا مطمئن گردید در انتخاب تاریخ رزرو اشتباهی صورت نگرفته باشد)
    بدیهی است در غیر این صورت، (رزروناموفق)  همانگونه که ذکرشد علی‌رغم پرداخت وجه و دریافت پرینت معرفی‌نامه، هیچ رزروی در سامانه برای تان ثبت نگردیده و در صورت مراجعه به مجتمع نیز، به علت عدم انجام رزرو قطعی، امکان پذیرش وجود نخواهد داشت.