ردیف‌های خزر

    ردیف‌های خزر (ریحان-میخک-رز)

    بلوک‌ها در سه ردیف و با نام‌های: "ردیف رز"، "ردیف میخک"، "ردیف ریحان"، همگی در دوطبقه بنا شده‌اند. این سه ردیف در مجاورت هم قرار داشته و مساحت سوئیت‌های آنها، حدود 30 متر می‌باشد، لیکن در سوئیت‌های طبقه دوم، مجموع فضای هال و اطاق خواب، به صورت یک سالن یکپارچه طراحی گردیده است.(سالن بزرگ، بدون اطاق خواب)، در صورتیکه در طراحی طبقه  پائین، همان فضای سالن، به یک اطاق خواب و یک هال تقسیم شده است.(سالن کوچک + اطاق خواب).

    امکانات موجود در سوئیت‌های طبقه اول و دوم به صورت مشابه و به شرح ذیل میباشند: دارای دو تخت خواب، آشپزخانه با امکانات اولیه آشپزی، اسپیلت(کولر گازی)، تلویزیون رنگی، یخچال، کمد، {پتو و ملحفه، بالش و روبالشی (از هرکدام6عدد)} می‌باشد.


    تصاویر